Декларация за поверителност

Байер България ЕООД (по-нататък "ние", "нашите" и "нас"), в качеството си на администратор за обработката на Вашите лични данни, желае да Ви предостави информация за обработването на Вашите лични данни.

Правна основа за обработка на Вашите лични данни

ЦелПравно основаниеОбяснениеИзисква се предоставяне на лични данниПоследици от непредоставяне на лични данни
Установяване на контакт с печелившите участници и предоставяне на обявената наградаСъгласие [чл. 6, параграф 1, б. „а“) от ОРЗД]С цел установяване на контакт с печелившите участници и предоставяне на обявената награда, ще бъдат обработвани следните лични данни, свързани с участие в играта: име, телефонен номер и адрес. Съгласно чл. 6, параграф 1, б. „а" от ОРЗД личните данни на печелившите участници ще бъдат обработвани единствено за посочената цел.ДаОрганизаторът няма да има необходимата информация, за да предостави наградата на печелившия участник.

 

Период на съхранение

Вашите лични данни (име, телефонен номер и адрес) ще бъдат съхранявани за срок до 30 дни след датата на обявяване на печелившите участници, след което ще бъдат унищожени.

Информация относно Вашите права

В съответствие с приложимите закони за защита на личните данни по принцип имате следните права:

  • право на информация за Вашите лични данни, съхранявани от нас;
  • право да поискате коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на Вашите лични данни;
  • право на възражение срещу обработване по причини, свързани с нашия легитимен интерес, обществен интерес или профилиране, освен ако не сме в състояние да докажем, че съществуват убедителни, оправдани причини, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или че такова обработване се извършва за целите на предявяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • право на преносимост на данните;
  • право да подадете жалба до орган за защита на данните;
  • можете по всяко време за в бъдеще да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни.

За допълнителна информация, моля, вижте горните глави, в които се описва обработката на лични данни въз основа на вашето съгласие. Ако желаете да упражните правата си, подайте своята молба, като използвате формуляра за контакт, или се обърнете към нашата корпоративна служба по защита на данните (https://www.bayer.com/en/contacting-data-privacy). Можете да намерите данни за контакт по-долу.

 

Контакти

За всякакви въпроси, които може да имате по отношение на поверителността на данните, моля, отправете заявката си на data.privacy@bayer.com или се свържете с нашия служител по защита на данните на компанията на следния адрес:

Data Privacy Officer
Байер България ЕООД
ул. Резбарска 5
1510, София, България

Всеки участник има право на жалба до надзорен орган. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

Последна актуализация: 03-24-2022