Свържете се с нас

Ако желаете да докладвате страничен ефект или оплакване от качеството на продукта, моля свържете се с Байер на +359 2 424 72 80 или по имейл на drugsafety.bulgaria@bayer.com. Алтернативно, може да се свържете или с Вашия здравен професионалист или местния здравен орган.

Алтернативно, моля попълнете формата по-долу. Всички полета са задължителни.

Известие за поверителност

Байер България ЕООД (Байер) е поел ангажимент да защитава неприкосновеността на личния живот и поверителността и сигурността на личната информация, която ни предоставяте.

Информацията, която предоставяте на Байер чрез тази форма, ще се използва от Байер за целите на обработване на вашето запитване и комуникацията с Вас във връзка с този въпрос в съответствие с нашата Декларация за поверителност.

I have read the Collection Notice before providing my personal information